Tag: predsiębiorcy

Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych otrzymają przedsiębiorcy inwestujący w swoją działalność i tworzący nowe miejsca pracy w Radomiu. Na jutrzejszej sesji radni zajmą się projektami dwóch uchwał w tej sprawie.