Tag: Przyborowscy

Miasto zamierza przystąpić do rządowego programu Senior-WIGOR. Jest on adresowany do osób w wieku 60 i zakłada tworzenie dziennych domów dla seniorów.W Radomiu ma on powstać w akmienicy przy ul. Rwańskiej 7.