• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rada nadzorcza

Tomasz Nita jest od dziś nowym prezesem Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC. Taką decyzję podjęła rada nadzorcza spółki. Rada zdecydowała jednocześnie o odwołaniu wiceprezesa Zbigniewa Słowińskiego. To stanowisko objął dotychczasowy prezes Krzysztof Zborowski.

Rada Nadzorcza MPK wybrała dzisiaj na prezesa miejskiej spółki Krzysztofa Zalibowskiego. Zastąpi on na tym stanowisku Leszka Lacha, który w przyszłym roku odchodzi na emeryturę; do tego czasu pozostanie jeszcze w firmie.

Tomasz Skura jest prezesem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Zastąpił na tym stanowisku Luizę Staszewską, która kierowała placówką przez 10 lat. Zmian w zarządzie dokonała rada nadzorcza MSS.