• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rekrutacja

Chcąc podjąć pracę w branży handlowej, warto wiedzieć jak najwięcej na temat stanowiska pracy o jakie się ubiegamy. Często rozmowy kwalifikacyjne w przypadku sprzedawców kończą się testem sprawdzającym umiejętności i znajomość technik sprzedaży. Rekruter odgrywa wtedy rolę klienta, a osoba aspirująca musi poradzić sobie z wybranym, przeważnie niełatwym zadaniem jak najlepiej.

Błędy przy rekrutacji

29 stycznia 2020

Wielu kandydatów podczas poszukiwania nowego zatrudnienia ogranicza się do wysyłania CV i listów motywacyjnych do potencjalnych pracodawców, a następnie liczy, że to ich propozycja wywrze najlepsze wrażenie na zespole rekrutacyjnym. Jeśli uda im się dostać na rozmowę kwalifikacyjną, ubiegający się o pracę liczą na szczęście.

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Pionkach i Iłży, których organem założycielskim jest powiat radomski. Jak dotąd największym zainteresowaniem młodzieży cieszą się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespół Szkół w Iłży.

W Radomiu absolwenci podstawówek i gimnazjów nie mają – tak jak w innych miastach – problemów z dostaniem się do szkoły. Prawie 94 proc. z nich zostało zakwalifikowanych do przyjęcia. Na pozostałych nieco ponad 400 kandydatów czeka w sumie prawie 1300 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.

Ponad 1500 kandydatów zarejestrowało się na medycynę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, blisko 1300 uiściło opłatę, a na I rok studiów przyjęto 90 osób. Na uczelni zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

1300 osób chce studiować medycynę na UTH w Radomiu. Uczelnia przyjmie na specjalność lekarską w systemie stacjonarnym 90 osób. Rektor dementuje: uniwersytecki status uczelni w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym nie jest zagrożony.

Sześciu absolwentów „samochodówki” dostało się na staż do spółki LOTAMS. Drugi raz z rzędu firma przyjęła do pracy najwięcej osób z Radomia. Nie jest to przypadek, gdyż wymagania rekrutacyjne warszawskiej bazy technicznej są bardzo wysokie, a radomska szkoła zapewnia taki poziom nauczania, którym są w stanie im sprostać. W ZSS trwa rekrutacja na nowy rok szkolny.

Rozmowa kwalifikacyjna, jak sama nazwa wskazuje, ma lub powinna mieć, formę dialogu. Oczywiście nieunikniona jest seria pytań ze strony rekrutera czy pracodawcy na temat naszego doświadczenia, kariery, zakresu obowiązków na poprzednich stanowiskach pracy, sukcesów, porażek, mocnych i słabych stron.

Do 50 osób znajdzie pracę w nowo budowanej wytwórni pasz Tasomix w Pionkach. Firma obecnie poszukuje specjalistów do działów administracji, produkcji, sprzedaży i logistyki. Zatrudnianie pracowników potrwa nieprzerwanie do momentu otwarcia zakładu w styczniu 2018 roku.

209 osób zakwalifikowanych do przyjęcia dokumentów, 300 jest na liście rezerwowej – to najnowsze i najbardziej aktualne dane dotyczące zainteresowania kandydatów studiowaniem medycyny na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. – To rekord – przyznaje rzeczniczka UTH Aneta Mirosz.