• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rekrutacja

Odporność na stres, dokładność, gotowość do pracy w systemie zmianowym – m.in. takie wymagania powinien spełniać kandydat do straży pożarnej na lotnisku w Radomiu. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” rozpoczyna rekrutację wykwalifikowanej kadry do zespołu podziału bojowego Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

Urząd Wojewódzki prowadzi rekrutację kadry medycznej do powstających szpitali tymczasowych na Mazowszu, w tym do placówki w Radomiu. Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się poprzez stronę www.szpitaltymczasowy.waw.pl.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie uruchomi od września studiów na I roku kierunku lekarskiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało uczelni limitu miejsc dla kandydatów na medycynę.

W roku akademickim 2020/21 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie przyjmie kandydatów na I rok medycyny. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci starszych lat będą mogli kontynuować naukę na UTH.

Radomskie licea ogólnokształcące przygotowały 1684 miejsca, technika 1 488, natomiast szkoły branżowe I stopnia – 962. W poniedziałek, 15 czerwca, rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ogłasza rekrutację na nowy rok akademicki na kierunku lekarskim, mimo że nie ma pewności, że zostanie on utrzymany. – Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego nie podjęło decyzji dotyczącej przyszłości medycyny w naszej uczelni – odpowiada rzecznik UTH.

Opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane muszą do 15 maja potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki wskazanej w wyniku elektronicznej rekrutacji.

Od dzisiaj rodzice mogą zapisywać dzieci do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina. Rekrutacja, wzorem lat poprzednich jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wiele spraw załatwiamy teraz inaczej, najczęściej przez internet. Tak samo będzie z tegoroczną rekrutacją dzieci do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych. Rodzice nie będą musieli już osobiście dostarczać dokumentów do poszczególnych placówek.

Chcąc podjąć pracę w branży handlowej, warto wiedzieć jak najwięcej na temat stanowiska pracy o jakie się ubiegamy. Często rozmowy kwalifikacyjne w przypadku sprzedawców kończą się testem sprawdzającym umiejętności i znajomość technik sprzedaży. Rekruter odgrywa wtedy rolę klienta, a osoba aspirująca musi poradzić sobie z wybranym, przeważnie niełatwym zadaniem jak najlepiej.