Rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń

15 marca 2022

Dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest radomski samorząd. Wzorem lat ubiegłych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego przy zachowaniu jednolitych kryteriów naboru.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

- O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-2019 - przypominają służby prasowe prezydenta.

Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W latach kolejnych rodzice składają  deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu lub szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola lub oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, korzystają ze strony www.oswiatawradomiu.pl, wypełniając w formie elektronicznej wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola. Oferta zostanie udostępniona 15 marca 2022 r., od godz. 10.00. Do 25 marca, do godz.12.00 rodzice będą mogli dokonywać rejestracji wniosków  i składać je w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Rodzice mogą się ubiegać o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, których listę układają według preferencji. Przedszkole umieszczone na liście najwyżej jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Informacja o poszczególnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych w innych budynkach, oddziałach przedszkolnych „pięciogodzinnych” zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz w zespołach szkolno-przedszkolnych znajduje się w ofercie każdej placówki.

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych nastąpi 31 marca o godz.10.

Źródło: UM Radom

Tags