Tag: resporatory

Cztery nowe respiratory dostanie Radomski Szpital Specjalistyczny. Zostaną one zakupione z pieniędzy, które zebrała wśród radomian Caritas oraz z funduszy przekazanych przez miasto. To ogromne wsparcie dla placówki, która została przekształcona w jednomimenną, zakaźną.