• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Rita Gombrowicz

Maciej Hen i Weronika Murek to laureaci Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, wręczanej w Radomiu po raz pierwszy. Kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc ze względu – jak to ocenił jej przewodniczący – na bardzo wysoki poziom zgłoszonych książek.

Czy literatura owładnęła Radomiem? Tych, którzy się nią interesują, z pewnością tak. I to oni przyszli na piątkowe, wieczorne spotkania Festiwalu „Opętani literaturą” z Ritą Gombrowicz – w bibliotece, i Jerzym Radziwiłłowiczem – w starym ratuszu w Rynku.

– Witold cenił nagrody literackie, kiedy je dostawał. Mniej, kiedy przyznawano je komuś innemu – Rita Gombrowicz nie do końca żartowała, zdradzając stosunek pisarza do tego rodzaju honorów.

Wizyta Rity Gombrowicz, wręczenie powołań członkom kapituły, znakomity koncert – tak w muzeum we Wsoli zainaugurowano literacki konkurs dla prozatorskich debiutów imienia autora „Ferdydurke”.

Rita Gombrowicz przyjedzie do Radomia i Wsoli na zaproszenie prezydenta Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Będzie honorowym gościem wydarzeń towarzyszących inauguracji nagrody literackiej imienia pisarza, którą ustanowili niedawno radni. Prezydent wręczy powołania kapitule nagrody.