• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Romaszewski

Niewielka uliczka obok siedziby RDPL wiodąca do parku Leśniczówka nosi imię Zbigniewa Romaszewskiego, zasłużonego dla Radomia opozycjonisty, późniejszego senatora. Na gmachu RDPL odsłonięto także dzisiaj tablicę upamiętniającą robotniczy protest z czerwca 1976 roku.