• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rowerzyści

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z przejazdem rowerzystów w niedzielę, 5 lipca w godz. około 10 – 11 wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu kołowym i w komunikacji miejskiej w południowej części Radomia.

– Piesi, rowerzyści i rolkarze i będą mieli pierwszeństwo przed autami – zapewnia wiceprezydent Mateusz Tyczyński, rozwiewając tym samym wątpliwości radnych PiS, że na budowanych bulwarach nie powstaje – jak twierdzili oni – droga gminna.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z przejazdem rowerzystów w niedzielę, 6 października, w godzinach około 10 -11 i po południu wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym oraz w komunikacji miejskiej w Radomiu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na budowę łącznika dla rowerów na skrzyżowaniu Żeromskiego/ Czachowskiego. Jest to zaległy projekt Bractwa Rowerowego z Budżetu Obywatelskiego Radomia z 2017 roku.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z przejazdem kolumny rowerzystów w niedzielę, 8 września, w godzinach około 10-11 wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu i w komunikacji miejskiej we wschodniej części Radomia.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z przejazdem rowerzystów w niedzielę, 11 sierpnia, w godzinach około 10-11 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i w komunikacji miejskiej w południowej części Radomia.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z planowanym przejazdem kolumny rowerzystów w niedzielę, 14 lipca, w godzinach około 10-10.30 wystąpią utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej w zachodniej części Radomia.

MZDiK informuje, że w związku z przejazdem rowerzystów w niedzielę, 12 maja, w godz. około 10-11 wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej na trasie ze Śródmieścia na Pruszaków. Natomiast w godz. 10-20 w związku z festynem na pl. Corazziego zostanie zamknięty dla ruchu fragment ul. Mickiewicza wzdłuż parku Kościuszki (od Sienkiewicza do Galerii Rosa).

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z nocnym przejazdem rolkarzy, w sobotę, w godz. około 19-22 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu i w komunikacji z Żakowic na Gołębiów II i z powrotem, natomiast w związku z planowanym przejazdem rowerzystów w niedzielę, 7 kwietnia, w godz. około 10.30-11 – na Glinicach i Długojowie Górnym.

MZDiK informuje, że w związku z przejazdem grupy rowerzystów, w niedzielę, 9 września, w godz. około 10-11 wystąpią utrudnienia w ruchu oraz w komunikacji miejskiej we wschodniej części miasta (Glinice, Dzierzków i Sadków), natomiast w związku z uroczystościami w Śródmieściu w godz. około 13.15-13.45 na odcinkach ulic Żeromskiego i Malczewskiego.