• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: są

Wojciech Skurkiewicz nie złożył w wymaganym terminie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego, który uznał, że kandydat na prezydenta Radomia powiedział nieprawdę w jednym z programów radiowo-telewizyjnych. Skurkiewicz ma sprostować informację jakoby marszałek Mazowsza zabrał miastu 8,5 mln zł przeznaczonych na renowacje kamienicy Deskurów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił skargę Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Radomia, przyznając tym samym rację wojewodzie. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik Witkowskiego zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA. – Pan Witkowski nadal jest prezydentem – podkreśla mec. Michał Królikowski.