• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: sąd rejonowy

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu podał liczbę ławników jaka powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2023 przez Radę Miejską w Radomiu. Łącznie wybranych ma zostać 110 ławników, w tym  – do Sądu Okręgowego w Radomiu 79 ławników (w tym 75 do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz 4 do orzekania z zakresu prawa pracy), do Sądu Rejonowego w Radomiu 31 ławników (w tym 9 do orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich oraz 22 do orzekania z zakresu prawa pracy). Rada Miejska w Radomiu dokona wyboru ławników na sesji w październiku 2019  roku.

Po  długotrwałym śledztwie do sądu trafił akt oskarżenia, w którym prokuratura zarzuca byłej dyrektorce III LO im. Dionizego Czachowskiego poświadczanie nieprawdy w dokumentacji szkolnej. Śledczy przesłuchali w sprawie ponad 40 osób: nauczycieli szkoły, uczniów i pracowników wydziału edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Nie będzie śledztwa dotyczącego złożenia fałszywych zeznań przez 233 świadków w postępowaniach związanych z posiedzeniem Sejmu w Sali Kolumnowej w grudniu 2016 roku, kiedy uchwalano budżet państwa na 2017 rok – postanowił dzisiaj na niejawnym posiedzeniu Sąd Rejonowy w Radomiu.

Minister Sprawiedliwości odwołał wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu i całe, trzyosobowe kierownictwo Sądu Rejonowego w Radomiu. Decyzja Zbigniewa Ziobry przyszła… faksem.

Nowa siedziba Sadu Okręgowego i Sadu Rejonowego w Radomiu powinna być gotowa w połowie roku. Ale przeprowadzka do obiektu przy ul. Warszawskiej odbędzie się w 2017 roku.