• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: saracen

„Zarzuty, jakie dr hab. Agnieszka Saracen kieruje pod adresem Uczelni, są w pewnym stopniu efektem jej własnej pracy na Wydziale Nauk Medycznych” – pisze w oświadczeniu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jej rzecznik prof. Dariusz Trześniowski. I dodaje, że są „podyktowane rozgoryczeniem i zawodem”.

Nienaliczanie odsetek za opóźnienie w budowie Centrum Naukowo Badawczego, przedstawienie ministerstwu rachunków za niekupione preparaty do nauki patomorfologii dla studentów medycyny, a także „ustawienie” wyborów na rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego zarzuca władzom uczelni dr hab. Agnieszka Saracen.