Tag: sławojka

„Pecunia non olet”, czyli „pieniądze nie śmierdzą” rzekł cesarz Wespazjan i kazał opodatkować uryny, miejsca, gdzie starożytni Rzymianie załatwiali swe podstawowe potrzeby fizjologiczne. W Polsce dopiero w XX-leciu międzywojennym upowszechniła się słynna sławojka.