• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: staż

W zależności od wykonywanej pracy, stanowiska czy instytucji, w której jesteśmy zatrudnieni, mogą przysługiwać nam rozmaite profity. Zazwyczaj są to klasyczne premie, ale nie tylko. Jednym z charakterystycznych dodatków, występujących zazwyczaj tylko w instytucjach państwowych, jest dodatek stażowy.

Sześciu absolwentów „samochodówki” dostało się na staż do spółki LOTAMS. Drugi raz z rzędu firma przyjęła do pracy najwięcej osób z Radomia. Nie jest to przypadek, gdyż wymagania rekrutacyjne warszawskiej bazy technicznej są bardzo wysokie, a radomska szkoła zapewnia taki poziom nauczania, którym są w stanie im sprostać. W ZSS trwa rekrutacja na nowy rok szkolny.

Dyplom studiów wyższych już dawno przestał być gwarancją zatrudnienia. Przeglądając oferty pracy, można zauważyć, że pracodawcom najbardziej zależy na doświadczeniu. Jak pogodzić studia i pracę? Dobrym rozwiązaniem są staże i praktyki. Co można zyskać, decydując się na takie rozwiązanie? Poniżej siedem powodów, dla których warto odbyć staż.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił pierwszy nabór dla powiatowych urzędów pracy na unijne środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie młodych, bezrobotnych osób.