Tag: staże

Prawie 16 mln zł trafi do szkół zawodowych w Radomiu i sześciu powiatów regionu na staże i praktyki oraz na wyposażenie pracowni i atrakcyjne zajęcia. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i budżetu Mazowsza.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny oraz Kongsberg Automotive Pruszków podpisali umowę o współpracy, dzięki której studenci kierunków technicznych będą mogli odbywać staże i praktyki w oddziale norweskiego koncernu motoryzacyjnego w Pruszkowie pod Warszawą.

Pierwszych sześć umów stażowych wręczył studentom i ich pracodawcom prezydent Radosław Witkowski. To nowy program kierowany do firm tworzących nowe miejsca pracy i jednym z niewielu realizowanych w innych miastach w Polsce.

Studenci zainteresowani podjęciem pracy w Radomiu mogą ubiegać się o stypendia stażowe wypłacane z budżetu miasta. Magistrat będzie przyjmował wnioski od młodych ludzi przez cały listopad.