• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: stypendium szkolne

15 września mija termin składania wniosków o stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać uczniowie mieszkający w Radomiu, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przypomina, że termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2018/2019 mija w sobotę, 15 września. Wnioski w wersji papierowej będą zatem przyjmowane w siedzibie ośrodka do piątku, 14 września, do godziny 15.30.