• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: szpitale

Osoby z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 z Radomia i regionu radomskiego będą leczone głównie w szpitalu MSWiA w Warszawie oraz w jednym z szpitali w Puławach. RSS przy ul. Tochtermana przestaje być placówką jednoimienną z końcem września.

Ostatnie statystyki zachorowań pokazują, że zagrożenie koronawirusem jest ciągle bardzo poważne, a potrzeby szpitali ciągle duże. Dlatego samorząd Mazowsza uruchamia drugi etap unijnego wsparcia dla szpitali na przygotowanie się do walki z COVID-19. Dodatkowych 105 mln zł zostanie wydanych na specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej.

Są bezdotykowe, dokładne, a przede wszystkim bezpieczne. Takie urządzenia do mierzenia temperatury zostaną zainstalowane w 20 mazowieckich szpitalach. Zakupił je samorząd województwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Koszt wszystkich systemów to 1,7 mln zł.

Cztery osoby z regionu radomskiego zarażone koronawirusem zmarły w szpitalach w Radomiu i Kozienicach – podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie w komunikacie, który sporządzony został na podstawie danych z 28 kwietnia do godz. 16.

– Subregion radomski jest szczególnie dotknięty epidemią koronawirusa. Dotyczy to niestety, całego południowego Mazowsza. Ilość zakażeń w powiecie grójeckim, radomskim i białobrzeskim, która jest w dalszym ciągu duża, przełożyła się przede wszystkim na trudną sytuację w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym – uważa marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Sześć osób z regionu radomskiego zarażonych koronawirusem zmarło (dane z 25 kwietnia z godz. 16) w szpitalach przy ul. Tochtermana na Józefowie. Pięcioro to mieszkańcy powiatu grójeckiego, jeden – radomskiego.

Samorząd województwa mazowieckiego jako pierwszy polski region uruchomił środki unijne na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej. Efekty są już widoczne. Podpisanych zostało blisko 50 umów z dostawcami. Do szpitali na Mazowszu sukcesywnie trafiają kolejne partie środków ochrony i pierwszy niezbędny sprzęt medyczny, a personel medyczny może korzystać z szybkich testów diagnostycznych.

21 pacjentów zarażonych koronawirusem ma być przetransportowanych ze szpitala na Józefowie do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Wojewoda mazowiecki skierował do pracy w radomskich placówkach po pięć pielęgniarek.

Szyjemy maseczki, produkujemy przyłbice, dostarczamy medykom posiłki. Tak radomianie wspierają pracowników szpitali, pogotowia ratunkowego w walce z koronawirusem. Zbieramy także pieniądze. Do tej akcji włączyli się również radomscy sportowcy.

W szpitalu na Józefowie nie ma oddziału zakaźnego, ale godnie z decyzją wojewody ma on obowiązek pozostania w podwyższonej gotowości, tak aby mógł przyjąć pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. A sprzętu niezbędnego do walki z epidemią oraz środków ochrony osobistej dla personelu jest ciągle za mało.