• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: szpitale

Są bezdotykowe, dokładne, a przede wszystkim bezpieczne. Takie urządzenia do mierzenia temperatury zostaną zainstalowane w 20 mazowieckich szpitalach. Zakupił je samorząd województwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Koszt wszystkich systemów to 1,7 mln zł.

Cztery osoby z regionu radomskiego zarażone koronawirusem zmarły w szpitalach w Radomiu i Kozienicach – podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie w komunikacie, który sporządzony został na podstawie danych z 28 kwietnia do godz. 16.

– Subregion radomski jest szczególnie dotknięty epidemią koronawirusa. Dotyczy to niestety, całego południowego Mazowsza. Ilość zakażeń w powiecie grójeckim, radomskim i białobrzeskim, która jest w dalszym ciągu duża, przełożyła się przede wszystkim na trudną sytuację w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym – uważa marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Sześć osób z regionu radomskiego zarażonych koronawirusem zmarło (dane z 25 kwietnia z godz. 16) w szpitalach przy ul. Tochtermana na Józefowie. Pięcioro to mieszkańcy powiatu grójeckiego, jeden – radomskiego.

Samorząd województwa mazowieckiego jako pierwszy polski region uruchomił środki unijne na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej. Efekty są już widoczne. Podpisanych zostało blisko 50 umów z dostawcami. Do szpitali na Mazowszu sukcesywnie trafiają kolejne partie środków ochrony i pierwszy niezbędny sprzęt medyczny, a personel medyczny może korzystać z szybkich testów diagnostycznych.

21 pacjentów zarażonych koronawirusem ma być przetransportowanych ze szpitala na Józefowie do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Wojewoda mazowiecki skierował do pracy w radomskich placówkach po pięć pielęgniarek.

Szyjemy maseczki, produkujemy przyłbice, dostarczamy medykom posiłki. Tak radomianie wspierają pracowników szpitali, pogotowia ratunkowego w walce z koronawirusem. Zbieramy także pieniądze. Do tej akcji włączyli się również radomscy sportowcy.

W szpitalu na Józefowie nie ma oddziału zakaźnego, ale godnie z decyzją wojewody ma on obowiązek pozostania w podwyższonej gotowości, tak aby mógł przyjąć pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. A sprzętu niezbędnego do walki z epidemią oraz środków ochrony osobistej dla personelu jest ciągle za mało.

150 mln zł przeznaczy samorząd województwa mazowieckiego na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu ratującego życie i środki ochrony. Zarząd uruchomił właśnie projekt unijny, z którego skorzystają także szpitale w Radomiu i regionie, a także pogotowie ratunkowe.

Ponad 15,6 mln zł dofinansowania z UE dostaną szpitale z regionu radomskiego. Pieniądze na inwestycje i sprzęt otrzymają lecznice z Radomia i Lipska oraz poradnie specjalistyczne ze Zwolenia. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz przedstawiciele placówek.