Tag: TVN

Radomianie, podobnie jak mieszkańcy wielu miast w całej Polsce protestowali w obronie wolnych mediów. Pretekstem do zorganizowania demonstracji było uchwalenie tzw. ustawy lex TVN, która praktycznie ogranicza działalność stacji telewizyjnych z kapitałem zagranicznym.

Tegoroczne Air Show było jedną z najspokojniejszych imprez masowych ostatnich lat – ocenia policja. Nad bezpieczeństwem widzów pokazów lotniczych czuwało 700 funkcjonariuszy współpracujących ściśle z Żandarmerią Wojskową, strażą pożarną, strażą miejską i graniczną oraz BOR-em.