• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: uchylenie

Przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało wstrzymane. Potrzebna jest nowa uchwała rady miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO, ponieważ tę przyjętą przez radnych 21 stycznia uchyliło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Radomia. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik Witkowskiego zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższego szczebla. Skargę kasacyjną na decyzję WSA wniósł wojewoda mazowiecki.