• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: ulice

– Tych 16 radnych, którzy głosowali przeciwko Radomskiemu Programowi Drogowemu zapraszamy na nasze ulice, najlepiej, jak śnieg się roztopi. – Albo niech rajcują przy piwie na Korej, tylko do tego się nadają. – Oddajcie nasze pieniądze! – to głosy mieszkańców ulic, które po poprawkach opozycji wypadły z budżetu Radomia na 2018 rok.

Budżet Radomia na 2018 rok z podpisem skarbnika miasta trafił dzisiaj do przewodniczącego rady miejskiej, a ten przesłał go do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dokumencie nie ma programu drogowego zaproponowanego przez prezydenta Witkowskiego.

Jak kształt ma po sesji budżetowej Radomski Program Drogowy? Ile ulic i za jaką kwotę będzie utwardzanych, bądź remontowanych? Część radnych zgłasza swoje wątpliwości. Przewodniczący rady ma już jedną opinię prawną, ale dla pewności zamówi drugą. Obie strony zarzucają sobie, że się „zakiwały”.

Nie będzie już w Radomiu ulic Leona Kruczkowskiego i Adolfa Warskiego – wojewoda mazowiecki je zdekomunizował poprzez wydanie zarządzenia zastępczego. Zrobił tak, ponieważ wcześniej nazw nie zmienili radni.

Radni mieli wątpliwości, ale przegłosowali, zmieniając nazwy dziewięciu radomskich ulic. Przy okazji pokłócili się, dając sobie wzajemnie lekcję historii. W ocenie jednego dziejowego wydarzenia byli zgodni: państwa alianckie sprzedały w Jałcie Polskę Rosji.

Dziewięć radomskich ulic zmieni swoich patronów. Prawnie zostanie usankcjonowana nazwa „plac Corazziego”, która funkcjonuje na razie w powszechnym obiegu mieszkańców. Korekty muszą zatwierdzić radni. Mają to zrobić podczas dzisiejszej sesji.

Nowe chodniki powstaną wkrótce na ulicach Witolda i Warsztatowej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetargi na ich budowę. Prace będą finansowane z wyodrębnionej w tym roku w budżecie miasta, puli pieniędzy przeznaczonych na udogodnienia dla pieszych.

220 pozycji znalazło się na liście nowego programu infrastrukturalnego magistratu. Miasto chce wyremontować ponad 170 km chodników. W tym roku przeznaczy na ten cel 750 tys. zł.

Franciszek Jaskulski „Zagończyk”, Stefan Bembiński „Harnaś”, Aleksander Młyński „Drągal”, Maciej Glogier – m.in. oni mieliby zostać patronami tych ulic w Radomiu, które obejmie proces dekomunizacji. To propozycje środowisk narodowych.