Tag: wozokilometry

MZDiK unieważnił przetarg na obsługę trzech miejskich linii autobusowych:”trojki”, „ósemki” i „trzynastki”. Przyczyna? Najtańsza złożona oferta znacznie przekroczyła kwotę, jaką miasto mogło przeznaczyć na to zadanie.