Tag: wykłady

Muzeum im. Jacka Malczewskiego zaprasza na „Kulturalny weekend w Malczewskim”. W programie m.in. wykłady o radomskich, gotyckich zabytkach i ptakach zalewu domaniowskiego. Będzie też można obejrzeć wystawę  „Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej”.

Na początku lipca rozpocznie się 12. edycja Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato.  W programie są konkursy filmowe prezentujące najnowsze osiągnięcia młodego kina, wydarzenia plenerowe, koncerty, spotkania z filmowcami, programy edukacji filmowej, warsztaty oraz szereg innych wydarzeń.

Prof. Jan Miodek, językoznawca, popularyzator poprawnej polszczyzny przyjedzie w weekend do Radomia. Chce zwiedzić miasto, wygłosi dwa wykłady.

„Kochanowski dla Radomia” – to nazwa projektu, który będzie realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. – Chodzi o to, by inni też poznali dorobek absolwentów szkoły – wyjaśnia Karol Semik, były dyrektor placówki a obecnie wiceprezydent Radomia.