• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: zieleń

13 czerwonych donic, pięć półokrągłych ławek, 23 nowe drzewa i ponad 760 krzewów sprawi, że pozbawiona zieleni ul. Skłodowskiej-Curie zmieni się nie do poznania. To zasługa jednej z mieszkanek ulicy, która projekt zazielenienia zgłosiła do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zielonych oraz koordynacja działań wszystkich zarządców zieleni miejskiej – to najważniejsze zadania Biura Miejskiego Konserwatora Przyrody, które powołał prezydent Radomia.

Prezentujemy dwa kolejne projekty do budżetu obywatelskiego Radomia na 2017 rok. To: „Miejskie źródełka/fontanny wody pitnej” i „Zielony Radom”. Głosowanie od 4 maja.

Ratusz powoła Miejskiego Konserwatora Przyrody, który ma być wyłoniony w drodze konkursu. Będzie on sprawował kompleksowy nadzór nad zielenią w mieście.