Tag: zieleń

Ile i jaka ma być zieleń w Radomiu? Jak zagospodarować tereny, by były jednocześnie miejscem do rekreacji i stanowiły „płuca” miasta? – Zależy nam, aby to wszystko było realizowane w sposób zrównoważony – zapewnia wiceprezydent Jerzy Zawodnik i zachęca do udziału w konsultacjach społecznych.

Więcej zieleni, mniej betonu. Tak będzie na odcinku ulicy Żeromskiego pomiędzy ulicami 25 Czerwca a Czachowskiego. Są już tam trzy klomby z drzewami i krzewami. Dzięki temu także piesi i kierowcy zbliżający się do przejść mają teraz zdecydowanie lepszą widoczność.

13 czerwonych donic, pięć półokrągłych ławek, 23 nowe drzewa i ponad 760 krzewów sprawi, że pozbawiona zieleni ul. Skłodowskiej-Curie zmieni się nie do poznania. To zasługa jednej z mieszkanek ulicy, która projekt zazielenienia zgłosiła do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zielonych oraz koordynacja działań wszystkich zarządców zieleni miejskiej – to najważniejsze zadania Biura Miejskiego Konserwatora Przyrody, które powołał prezydent Radomia.

Prezentujemy dwa kolejne projekty do budżetu obywatelskiego Radomia na 2017 rok. To: „Miejskie źródełka/fontanny wody pitnej” i „Zielony Radom”. Głosowanie od 4 maja.

Ratusz powoła Miejskiego Konserwatora Przyrody, który ma być wyłoniony w drodze konkursu. Będzie on sprawował kompleksowy nadzór nad zielenią w mieście.