Tag: zmniejszenie

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie się modernizowało głównie dzięki kredytowi, jakiego udzieli mu Bank Gospodarstwa Krajowego. To około 150 mln zł; około 18 mln firma przeznaczy na ten cel jako wkład własny. Inwestycje pozwolą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Prezydent Radomia, tak jak wszyscy samorządowcy w Polsce, będzie zarabiał mniej. Ile? Około 7 tys. zł na rękę, czyli około 2 tys. zł mniej niż teraz. Przewodniczący rady miejskiej przygotował projekt uchwały w tej sprawie, ale na ostatniej sesji radni nie zgodzili się, by głosować tę kwestię.