• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tę wystawę warto zobaczyć. Opowiada o Radomiu w czasach PRL-u

7 czerwca 2016

Starszym przypomni, czasem wyciskając łzę z oka, minione czasy, młodszym – opowie nie o tak odległej historii. W Muzeum im. Jacka Malczewskiego od piątku będzie można oglądać wystawę „Radom w PRL-u”. To jeden z punktów programu obchodów 40. rocznicy Czerwca”76.

  20160607_112238   Wystawę, którą placówka przygotowała we współpracy z Państwowym Archiwum w Radomiu, podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy okresu od 1945 do 1976 roku, druga obejmuje lata 80. XX wieku. - Lata powojenne to trudne początki, kiedy miasto, które bardzo ucierpiało w czasie wojny wraca do życia. Powstają instytucje nowej władzy takie jak miejska i powiatowa rada narodowa, kształtuje się układ sił politycznych z PPR i PPS. Ta druga miała w Radomiu ogromne tradycje, ale po wojnie znacznie osłabła - opowiada kuratorka wystawy Katarzyna Wrona. Ten okres przypomną m.in. odezwy nawołujące do normalizacji życia. O kolejnym zaś etapie, poświęconemu przemysłowi Radomia, wyroby ówczesnych fabryk - broń, maszyny do pisania  i szycia z Zakładów Metalowych im. gen Waltera, aparaty telefoniczne z RWT, buty z Radoskóru. To, jak wyglądał Radom w tamtym czasie zobaczymy na licznych fotografiach przedstawiających Osiedle XV-lecia, Żeromskiego, Borki, Ustronie wykonanych przez Jerzego Szepetowskiego, Bronisława Dudę i Antoniego Żuchowskiego. - Pokazujemy także jak mieszkali wtedy radomianie, specjalnie zaaranżowaliśmy w tym celu wygląd salonu z nieodłączna meblościanką - mówi kuratorka. Na wystawie nie zabraknie ulicznego saturatora (to takie urządzenie do produkcji wody sodowej), banknotów, odznaczeń z epoki a także kartek żywnościowych z lat 80. Druga część ekspozycji pokazuje radomską drogę do wolności, począwszy od robotniczego buntu w 1976 roku. - Niestety zdjęć z samych wydarzeń 25 czerwca nie mam zbyt dużo, znacznie więcej jest ze słynnego wiecu na stadionie Radomiaka, gdzie potępiono uczestników zajścia - mówi druga z kuratorek Anna Jankowska z Państwowego Archiwum. Są też dwie płyty zdjęte z ówczesnego gmachu partii (dziś Lasy Państwowe) z napisami KW PZPR i KM PZPR oraz sztandar Komitetu Wojewódzkiego. -Prezentujemy także część wystawy pokazywanej sześć lat temu w Archiwum, a dotyczącej ostatniej dekady przed 1989 rokiem: a więc czasy rodzącej się Solidarności, powstania województwa radomskiego, karnawału Solidarności, wprowadzenia stanu wojennego, obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca 18 roku - wymienia Anna Jankowska. Otwarcie wystawy w piątek, 10 bm. o godz. 13. Ekspozycje będzie można oglądać do października. Bożena Dobrzyńska      
Tags