• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Teleopaski dla seniorów. Osoba w potrzebie szybko dostanie pomoc

13 lutego 2020

Do 25 lutego magistrat przyjmuje wnioski o udostępnienie opasek monitorujących stan zdrowia. Otrzyma je 30 mieszkańców Radomia w wieku powyżej 60 lat, którzy wymagają wsparcia i których stan może powodować zagrożenie życia lub zdrowia.

 

 

 

Projekt współfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego będzie realizowany od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Po upływie tego czasu będzie możliwe jego przedłużenie. – To rozszerzenie działań rozpoczętych w zeszłym roku, mających na celu zapewnienie seniorom większego poczucia bezpieczeństwa. W teleopaski wyposażyliśmy wtedy pierwszych sto osób. Teraz zwiększamy tę pulę o kolejnych trzydzieści. Jeżeli trwający pilotaż pokaże, że to rozwiązanie się sprawdza, będziemy chcieli ten program rozwijać – zapowiada wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Jak to działa? Uczestnicy projektu zostaną objęci całodobowym systemem wsparcia przez teleopiekunów, którzy pracują w centrum teleopieki i pozostają w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego. Każdy podopieczny otrzyma nieodpłatnie opaskę na nadgarstek monitorującą stan zdrowia z przyciskiem SOS, z możliwością połączenia głosowego z centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby.

Warunkiem uczestnictwa w procesie naboru jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (ul. Żeromskiego 53, pokój 182) następujących dokumentów: wniosku o przystąpienie do projektu, kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), oświadczenia o niesamodzielności – w przypadku osoby niesamodzielnej, klauzuli informacyjnej/klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Termin przyjmowania wniosków mija 25 lutego.

Źródło: UM Radom

Tags

Dodaj komentarz