Tytuły profesorskie dla trojga naukowców UTH. „Sukces całego uniwersytetu”

20 października 2021

Trzy nominacje profesorskie dla naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Prezydent RP przyznał tytuły Małgorzacie Kowalskiej, Tomaszowi Wasilewskiemu i Dariuszowi Trześniowskiemu.

 

"To sukces całej uczelni"

 

Uczelnia podkreśla, że to bezprecedensowy sukces, ponieważ w jej 70-letniej historii, nie zdarzyło się jeszcze, by w ciągu jednego roku prezydent (do 1990 roku przewodniczący Rady Państwa) podpisał aż trzy nominacje profesorskie uczonym z radomskiego ośrodka. - Pod tym względem możemy porównywać się z innymi, silnymi uczelniami krajowymi. To są nie tylko indywidualne sukcesy naukowe, to także sukces całego uniwersytetu, który dzięki temu znacznie wzmocnił swoją pozycję naukową - zapewnia rzecznik UTH, prof. Dariusz Trześniowski.

Prezydent Andrzej Duda przyznał tytuły profesora Małgorzacie Kowalskiej z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Tomaszowi Wasilewskiemu z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, Dariuszowi Trześniowskiemu z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: literaturoznawstwo.

kat

 

Tags