• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Uczniowie z radomskiej „samochodówki” na stażu w firmie lotniczej

7 października 2017

Ośmiu uczniów z klasy technik mechanik lotniczy z radomskiej „samochodówki” odbędzie staż w firmie LOTOAMS w ramach programu „Zostań mechanikiem wyższych lotów”. Sześciu uczniów ZSS dostało się na praktyki związane z produkcją, a dwóch zasili warsztaty.

  Stażyści 2017 3 vol. radom-1   Jest to szczególna edycja programu, bowiem dotychczasowa oferta stażowa związana z obsługą hangarową została poszerzona o staż w warsztatach oraz w dziale logistyki. - Producent samolotów, firma Boeing, prognozuje, że do 2038 roku na całym świecie wzrośnie potrzeba zatrudnienia aż 679 tysięcy inżynierów i techników lotniczych. Rozwój transportu lotniczego jest nieunikniony i dynamiczny. Pracownicy z tytułem mechanika lotniczego nie będą mieli żadnych problemów z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy – komentuje prezes LOTOAMS Mirosław Galus. Aby dostać się na staż, trzeba było pokonać konkurencję kilkuset osób. Po wstępnej selekcji, na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wybrano 40 osób do rozmów kwalifikacyjnych, a spośród nich wyłoniono najlepszą 20, która dostała się na staż. Przed oficjalnym rozpoczęciem trzeciej edycji projektu przeprowadzono rozmowy rekrutacyjne w"samochodówce'. Po zakończeniu wszystkich rozmów i zamknięciu procesu rekrutacyjnego do „Mechanika wyższych lotów” porównano wyniki uczniów radomskiej klasy ze wszystkimi zgłoszonymi kandydatami. Spośród 20 stażystów największą, ośmioosobową grupę, stanowią właśnie uczniowie klasy o profilu technik mechanik lotniczy z ZSS w Radomiu. Program kształci absolwentów szkół technicznych lub studiów wyższych związanych z lotnictwem. Składa się z dwóch części – przez pierwsze pół roku przyjęci kandydaci wdrażają się w działanie LOTAMS oraz poznają pracę warsztatową (m.in. warsztat estetyki, kół, zespołów hamulcowych, butli gazowych, blacharski, narzędziowy, badań NDT, kompozytów) oraz przechodzą specjalistyczne szkolenia, które dopuszczają ich do pracy bezpośrednio przy samolocie. Po półrocznej pracy w różnych warsztatach - młodzi mechanicy przechodzą do obsługi ciężkiej (hangarowej), czyli pracy przy samolotach. Na hangarach pomagają mechanikom w pracy, obserwują procedury i przygotowują się do samodzielnej pracy. - "Samochodówka" stara się kultywować lotnicze tradycje naszego miasta. Kierunek technik mechanik lotniczy otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy rozwoju i pracy po skończeniu szkoły. Liczymy na dalszą owocną współpracę z firmą LOTAMS w zakresie szkolenia przyszłych mechaników lotniczych – zaznacza Arkadiusz Hernik, nauczyciel tej klasy. Organizatorzy programu stażowego podkreślają bardzo wysoki poziom nauczania oraz zaangażowanie grona pedagogicznego w Radomiu. Uczniowie „samochodówki”, kończący kierunek technik mechanik lotniczy wykazali się wiedzą taką samą, jak kandydaci z wykształceniem wyższym, po skończonych studiach lotniczych, np. Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. kat, bdb Fot. LOTOAMS      
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *