• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

„Uniwersytet dzieciom”. Uczniowie mogą stać się… studentami

27 października 2019

Twoje dziecko pasjonuje nauka? A może ma nietypowe zainteresowania? Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w zajęciach z prawa, matematyki, informatyki, sztuki, chemii, fizyki i pedagogiki.

 

160415rektorat

 

To już druga edycja warsztatów prowadzonych przez wykładowców UTH dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z Radomia i regionu, współfinansowanego z funduszy Unii Eutopejskiej.

Zajęcia będą organizowane w następujących grupach: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych: kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej; warsztaty z zakresu grafiki i projektowania (tylko dla klas IV-VI, VII-VIII); warsztaty z zakresu architektury i wzornictwa (tylko dla klas I-III, VII-VIII; warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur przestrzennych (tylko dla klas I-III, IV-VI); ciekawostki ze świata chemii; transport przyjazny dzieciom i turystyce; edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki); matematyka dla dzieci; warsztaty informatyczne dla dzieci; fizyka nie taka trudna.

– Dzieci uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych
w pomieszczeniach UTH będą mogły wysłuchać wykładów, podyskutować z naukowcami,
a także samodzielnie poeksperymentować – zapowiada rzeczniczka uniwersytetu Aneta Mirosz.

Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie zebranej liczby punktów według określonych kryteriów: dla wszystkich klas – szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów w konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych (na szczeblu gminy lub powiatu 1 pkt, województwa 2 pkt, na etapie ogólnopolskim lub zagranicznym 3 pkt.); dla klas I-III – umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach (1 punkt słabe radzenie, 2 pkt. dobre radzenie, 3 pkt. bardzo dobre radzenie); dla klas IV-VI – średnia ocen (do 4,24 – 0 pkt., od 4,25 do 4,74 – 1 pkt., od 4,75 – 2 pkt.); dla wszystkich klas – miejsce zamieszkania poza terenem miejskim – 1 pkt.

Suma uzyskanych punktów decyduje o pozycji na liście rankingowej.

Rekrutacja będzie odbywała się w formie naboru otwartego. Formularz zgłoszeniowy będzie zamieszczony na stronie internetowej www.t205.uniwersytetradom.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu: ul. Malczewskiego 29 pokój 125, 26-600 Radom, bądź wysłać podpisany skan formularza na adres mailowy t205@uthrad.pl. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.

Adres  mailowy: t205@uthrad.pl, tel.: 48 361 7081.

Rekrutacja trwa od 28 października do 15 listopada do godziny 12. Ogłoszenie wyników – 22 listopada.  2019 roku. Rodzice/opiekunowie prawni będą poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do zajęć w ramach projektu.

Uroczysta Inauguracja II edycji projektu odbędzie się 14 grudnia o godzinie 10 w Auli Głównej uniwersytetu przy ul. Chrobrego 31A.

kat

 

Tags

Dodaj komentarz