UTH podpisał porozumienie z firmą Thales

15 kwietnia 2015

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny i firma Thales podpisały porozumienie o współpracy . Tahles to światowy lider technologiczny na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa.

150415uth - Przedstawiciele stron zadeklarowali chęć współpracy naukowo-badawczej oraz edukacyjnej w zakresie technologii transportowych, a także w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa oraz lotnictwa. Uczelnia będzie korzystać z zasobów laboratoryjnych spółki. W najbliższym czasie mają powstać wspólne projekty skierowane na zwiększenie potencjału i innowacyjności podmiotów - informuje rzeczniczka UTH Aneta Mirosz. Przedmiotem wspólnych badań będzie opracowywanie nowych propozycji w zakresie zintegrowanych rozwiązań transportowych oraz systemów informacji o kluczowym znaczeniu dla obronności, bezpieczeństwa oraz lotnictwa. W planach są nie tylko programy naukowo-badawcze, ale również programy rozwojowe oraz celowe. - Umowa przewiduje także wykorzystania sprzętu laboratoryjnego Thales w zakresie prac naukowych, badawczych i edukacyjnych prowadzonych przez uniwersytet. Doposażenie uczelnianych laboratoriów ma przyczynić się do zintensyfikowania praktycznego kształcenia na tym sprzęcie studentów w zakresie projektowania i zastosowania nowoczesnych elektronicznych systemów telekomunikacyjnych, systemów sterowania transportem oraz systemów sektora obronnego i cywilnego - wymienia rzeczniczka. -Bardzo cieszymy się z pozyskaniem kolejnego strategicznego partnera wśród polskich ośrodków naukowych.  Liczę na to, że transfer technologii oraz dzielenie się doświadczeniem pozwolą nam wspólnie osiągnąć sukces zarówno w kształceniu kadr, jak i wdrażaniu innowacyjnych pomysłów” – podkreśla prezes Thales Polska,Paweł Piotrowski. Rektor UTH przypomina, że uczelnia owocnie współpracuje z firmami z różnych branż.  - Do tej działalności zarówno w zakresie dydaktyki, jak i sfery naukowo-badawczej przykładamy szczególną uwagę. Gwarantujemy w ten sposób naszym studentom kształcenie praktyczne na bardzo wysokim poziomie, a pracownikom naukowo-dydaktycznym umożliwiamy nieustanne poszerzanie wiedzy i rozwój w dziedzinie badawczej – zaznacza prof. Zbigniew Łukasik. (kat) Fot. UTH Radom
Tags