Użytecznie za pół miliona

11 stycznia 2007
Pół miliona złotych przeznaczy w tym roku gmina na prace społecznie użyteczne. Jeśli uda się dopełnić formalności program ruszy już w pierwszym kwartale roku. Można pracować m.in. przy remontach


-Wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do prezydenta oraz do Powiatowego Urzędu Pracy, który w 60 procentach może dofinsować ten program - wyjaśnia Krzysztof Błędowski dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rok temu w programie wzięło udział 400 bezrobotnych pozbawionych prawa do zasiłku, a korzystających jedynie z pomocy socjalnej. Za godzinę pracy otrzymywali 6 złotych, miesięcznie mogli zarobić 240 złotych. Podobna stawka zostanie utrzymana także w tym roku (będzie wyższa jedynie o 20 groszy.) Ale jak wyjaśnia szef MOPS-u zmieni się sposób rekrutacji pracowników. - Zakładamy większą rotację, dzięki temu zatrudnienie znajdzie 500 osób - dodaje.

W Radomiu bezrobotni zatrudniani w ramach prac społecznie użytecznych pracują głównie przy porządkowaniu miasta oraz placówek oświatowych oraz pomagają podopiecznym MOPS-u.