W co się bawić i gdzie?

29 stycznia 2007
Spędzasz ferie w mieście? Potrzebna ci recepta na nudę? Czytaj gdzie można ją zabić...

Szkółka jazdy konnej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (od kl. VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - organizuje Zespół Szkół Integracyjnych i Międzyszkolny Klub Jeździecki "CWAŁ"

Publiczne Gimnazjum Nr 5 zorganizuje społecznie w ramach wolontariatu w dniach 29.01 - 07.02.2007 r. zajęcia dla młodzieży. Obiady finansowane będą z budżetu rady rodziców.

Ponadto w większości radomskich szkół zaplanowano atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu (zajęcia  świetlicowe, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, językowe, taneczne, muzyczne, koła zainteresowań, konsultacje dla maturzystów - w szkołach  ponadgimnazjalnych). Czynne będą biblioteki szkolne. Zajęcia odbywać się będą od godz. 9 do 14. W stołówkach szkolnych będą wydawane obiady (płatne i bezpłatne) dla uczniów korzystających z tej formy dożywiania. 

Bogatą ofertę zajęć w czasie ferii przygotował również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu. Szczegółowe informacje na stronie  www.mosir.radom.pl

Dodatkowo dofinansowane będą z budżetu gminy w ramach Akcji ZIMA 2007 : zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury - szczegółowe informacje na temat bogatej oferty zajęć są dostępne na stronie internetowej MDK:  www.mdk.radom.pl