W Radomiu potrzebne są butelkomaty. Inicjatywa Polska apeluje do prezydenta

28 maja 2019

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska w Radomiu złożyło dziś oficjalne pismo do Prezydenta Miasta Radomia, w którym zwraca się z apelem o rozważenie zakupu lub dzierżawy maszyn do skupu plastikowych butelek, tak zwanych butelkomatów oraz zaproponowanie ogólnodostępnych miejsc, w których takie maszyny mogłyby zostać uruchomione.

      Four crushed PET bottles and colorful caps closeup on vivid pink purple background. Empty space. Plastic collection fashion attractive concept. Ecological poster template. Jak informują działacze Inicjatywy, część polskich miast zdecydowało się już na przeprowadzenie podobnych działań. Formy gratyfikacji za oddane w ten sposób opakowania są różne, od kwot rzędu 10 - 20 groszy za butelkę, przez punkty, które  wymienić można na bilety komunikacji miejskiej czy bilety do jednostek kultury, aż do programu lojalnościowego, dzięki któremu losowany jest np. drobny sprzęt AGD.  Natomiast z cała pewnością akcja pełnić będzie funkcję informacyjną, propagować będzie wiedzę o recyklingu i ekologii. Dobrze przeprowadzona kampania informacyjna wpajać będzie konieczność eliminacji z naszego codziennego życia plastikowych naczyń. Opakowania PET, odbierane przez spółkę miejską RADKOM, mogą być też sprzedane jako paliwo spółce RADPEC. Stowarzyszenie proponuje również wprowadzenie zakazu używania plastikowych naczyń na dotowanych przez Gminę imprezach, ponieważ można je swobodnie zastąpić takimi, które rozkładają się szybciej lub nadają się do łatwego recyklingu. Segregowanie odpadów to obowiązek wszystkich obywateli, ale wiemy już, że sam recykling nie wystarczy. Musimy ograniczyć produkcję i używanie plastiku - czytamy w apelu. kat  
Tags