W Radomiu powstaje Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej. Muzycy mile widziani

3 sierpnia 2022

Będziemy mieli Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Obrony Terytorialnej. To zupełnie nowy zespół, choć jego trzon mają stanowić byli członkowie orkiestr wojskowych. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych, by wstępowali w szeregi formacji. Kapelmistrzem zostanie st. chor. szt. rez. Tomasz Chwaliński.

 

W Radomiu nie wyobrażamy sobie uroczystości bez oprawy muzycznej wojskowej orkiestry

 

O powstaniu orkiestry poinformował w mediach społecznościowych wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. - To początek dużego projektu, utworzenia w naszym mieście centralnej instytucji popularyzacji proobronności, kultury i tradycji Wojsk Obrony Terytorialnej , w skład której oprócz Orkiestry, w kolejnych etapach wejdą, w zależności od zapotrzebowania społecznego, sytuacji w kraju, jak również współpracy z lokalnymi władzami, m.in. ośrodki: współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi i popularyzacji proobronności oraz centrum kultury i tradycji, czy Kompania Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej - poinformował polityk.

Początkowo Orkiestra Reprezentacyjna WOT będzie liczyła 66 żołnierzy i dwóch pracowników resortu obrony narodowej, - Ale jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości liczba osób w całej instytucji zwiększy się do kilkuset, w zależności od rozwoju tego projektu - dodaje Skurkiewicz.

Bez orkiestry ani rusz

Formacja ma być odciążeniem i wsparciem dla istniejącej już Orkiestry Wojskowej w Radomiu, która rocznie występuje  około 200 razy. - Dzisiaj mieszkańcy nie wyobrażają sobie żadnych obchodów historycznych, patriotycznych, czy religijnych bez oprawy muzycznej Orkiestry Wojskowej - podkreśla wiceszef MON.

Głównym koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie płk Łukasz Baranowski, obecnie szef Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. a kapelmistrzem st .chor. szt. rez. Tomasz Chwaliński, wieloletni tamburmajor, asystent kapelmistrza oraz szef Orkiestry Wojskowej w Radomiu. Jak zapewnia Wojciech Skurkiewicz, posiada on wysokie kwalifikacje muzyczne, ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu orkiestr, jest oddany służbie wojskowej i społecznej.

Trzon Orkiestry Reprezentacyjnej WOT będą stanowili byli muzycy orkiestr wojskowych oraz absolwenci m.in. państwowych szkół muzycznych w Radomiu, Kozienicach, Pionkach, Siennie i Ruszkowicach, a także obecni już żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy posiadają wykształcenie muzyczne i chcą w ten sposób realizować swoje pasje.

Początkowo Orkiestra Reprezentacyjna WOT ulokuje się w klubie garnizonowym na radomskim Sadkowie, ale planowane jest znalezienie dla zespołu docelowej siedziby.

Chętni do służby w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej powinni się kontaktować ze st. chor. szt. rez. Tomaszem Chwalińskim pod numerem tel. 600 920 341, a wszystkie zapytania należy kierować na adres orkiestra.wot@ron.mil.pl.

kat

 

Tags