Ważne sprawy miasta

15 maja 2007
Wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności za losy miasta to główne cele akcji ”Masz głos, masz wybór”. Organizatorzy akcji


 Organizatorem ogólnopolskiej akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W Radomiu akcję prowadzi stowarzyszenie „Kocham Radom”, a wspierają  ją również dwie inne radomskie organizacje „Centrum Wolontariatu”, oraz „Bractwo Rowerowe”. - Jednym z zadań organizacji uczestniczących w akcji jest zorganizowanie publicznej debaty o problemach miasta z udziałem mieszkańców oraz nowo wybranych władz samorządowych – wyjaśnia prezes stowarzyszenia Jakub Kluziński. - Wybór władz samorządowych nie ogranicza się do oddawania głosu raz na 4 lata. Potrzebna jest systematyczna praca przez całą kadencję – dodaje Kluziński.

Akcja nastawiona jest na budzenie zainteresowania mieszkańców sprawami gminy, a także pokazywanie władzom samorządowym, że do swoich programów powinni przekonywać wyborców przez 4 lata rządzenia, a nie tylko podczas kampanii wyborczej. Organizatorzy planują debatę z udziałem mieszkańców i prezydenta Radomia.  -  Wysłaliśmy do pana Kosztowniaka specjalne zaproszenie z propozycją terminu spotkania, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpwiedzi – wyjaśnia Kluziński.

Organizatorzy maja nadzieję na duże zainteresowanie mieszkańców naszego miasta. W spotkaniu może wziąć udział każdy, może wyrazić swoje zdanie, zasygnalizować problem.

Zobacz też: Debata bez prezydenta