Ważny „Niebieski Tydzień”

18 grudnia 2007
19 osób skorzystało z pomocy specjalistów, którzy pełnili dyżury w radomskiej Caritas podczas „Niebieskiego Tygodnia”. Inicjatorem akcji jest Komenda Miejska Policji w Radomiu. Kosman: jesteśmy gotowi do pomocy

„Niebieski Tydzień” zorganizowano w Radomiu już po raz czwarty. Kampania miała na celu podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków ofiar przestępstw. Od 10 do 14 grudnia m.in: w siedzibie Caritas przy ul. Kościelnej dyżurowali przedstawiciele instytucji pomocowych, gdzie wsparcie otrzymać mogły osoby będące sprawcami lub ofiarami przestępstw. - W tym roku z pomocy podczas „Niebieskiego Tygodnia” skorzystało 19 osób - 17 kobiet i 2 mężczyzn. Potrzebowali różnej pomocy: prawnej z zakresu odszkodowań, roszczeń, jeden z mężczyzn był sprawcą przemocy w rodzinie. Przyszedł, bo chciał sobie pomóc, szukał wsparcia i u nas je dostał – wyjaśnia Lidia Pietras z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Organizatorzy akcji zgodnie twierdzą, że należy uznać ją za sukces mimo, iż liczba zgłaszających się o wsparcie nie szokuje. - Nie można myśleć, że „Niebieski Tydzień” to tylko tych kilka dni, a potem nic się nie dzieje. My pomagamy cały rok, współpracujemy ze wszystkimi organizacjami, a „NT” jest tego kontynuacją. Niezwykle ważne jest także to, że podczas takich dyżurów ludzie poznają się osobiście. To jest bardzo dobre – podkreśla Lidia Pietras. Uważa też, że dobrym pomysłem było zorganizowanie dyżurów poza policją. - Nie wszyscy chcą na policję przychodzić - twierdzi.

- Dla nas, którzy pełnili dyżury podczas "Tygodnia" ważne jest także to, że jest wola wspólnego działania, gotowość do współpracy wszystkich organizacji pomocowych - dodaje Dorota Kosman z Ośrodka Wparcia dla  Ofiar Przemocy w Rodzinie radomskiej Caritas.