• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Wiesław Marek Kowalik laureatem Nagrody im. Św. Kazimierza. Radom.Retrospekcja wie najwięcej o Radomiu

8 marca 2021

Laureatem Nagrody im. Św. Kazimierza, przyznawanej co roku podczas święta patrona Radomia – Kazimierza Jagiellończyka – został Wiesław Marek Kowalik. Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się w Resursie podczas finału Kazików.

 

Marek Wiesław Kowalik (fot. resursa/facebook)

 

Nagroda jest przyznawana rokrocznie za popularyzację historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego miasta.

Wiesław Marek Kowalik jest radomianinem, historykiem sztuki i regionalistą, znanym ze swych licznych opracowań przybliżających dzieje Radomia i regionu. W 2020 roku ukazała się jego książka „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice”. Autor przygotowując publikację sięgnął po liczne materiały rękopiśmienne, wykorzystał opisy i inwentarze archiwalne, skontaktował się z rodzinami i potomkami rodzin zamieszkujących opisane obiekty. Sam odwiedził i sfotografował wszystkie zaprezentowane dwory i pałace, gromadząc na ich temat bogatą archiwalną dokumentację ikonograficzną. W rezultacie powstała pierwsza w dziejach kompleksowo opracowana i bogato ilustrowana monografia kilkudziesięciu siedzib ziemskich znajdujących się w okolicach Radomia, w tym także w jego współczesnych granicach administracyjnych. Nie zabrakło też prezentacji kilku śródmiejskich pałaców. Wielką zaletą monografii jest połączenie przez autora opisu historyczno-architektonicznego z analizą stanu zachowania zarówno budowli, jak i otaczających je założeń parkowych.

W ramach Kazików, jak co roku odbył się też Wielki Test Wiedzy o Radomiu. Zwyciężyła reprezentacja portalu Radom.Retrospekcja. Z kolei główną nagrodę Muzycznych Kazików zdobył Piotr Żak z zespołem.

kat

Źródło: UM Radom

 

Tags