Wolne dyrektorskie fotele w kulturze. Prezydent ogłasza nabór kandydatów

8 września 2020

Są dyrektorskie stanowiska do obsadzenia w radomskiej kulturze. Prezydent Radomia ogłosił nabór na kandydatów na szefów domów kultury: „Borki” i „Idalin”. To kolejne takie konkursy – miasto ogłosiło je także w Resursie, a jeszcze we wrześniu planuje w Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

Zajęcia w DK Idalin (fot. DK Idalin)

 

Jak informuje biuro prasowe magistratu, dyrektorzy tych instytucji byli zatrudnieni na zasadach, które już dziś nie obowiązują. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jedynym trybem nawiązania stosunku pracy z dyrektorem samorządowej instytucji kultury jest powołanie go na czas określony, na okres od 3 do 7 lat. W ustawie nie przewidziano więc możliwości zatrudnienia dyrektorów instytucji kultury na czas nieokreślony.

W obu konkursach urząd miejski czeka na oferty do 9 października. Wśród wymagań stawianych kandydatom jest m.in. wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy tworzeniu projektów kulturalnych lub w pracy w instytucji kultury, a także przedstawienie własnego program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju placówki z uwzględnieniem możliwości finansowych instytucji.

W przypadku Resursy doszedł jeszcze jeden aspekt. Ośrodek ma zająć się także organizowaniem działalności w odnowionej kamienicy Deskurów.

kat, bdb

 
Tags