Wszystko o bocianach

17 kwietnia 2007
Białe i czarne. Krajowe i światowe. Wszystkie gatunki bocianów będzie można zobaczyć na najnowszej wystawie w Muzeum Jacka Malczewskiego.


Ekspozycja „Bociany” prezentowana będzie od d 25 kwietnia. - Wystawa ma za zadnie przedstawić w ogólnym zarysie charakterystykę i cechy szczególne gatunków z rodziny bocianowatych ze szczególnym uwzględnieniem naszych gatunków krajowych tj. bociana białego i czarnego - tłumaczy komisarz wystawy Marek Słupek. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. plansze poglądowe, zdjęcia i tabele. - Ma to na celu ukazanie szczegółowych aspektów biologii przedstawianych gatunków - wyjaśnia M. Słupek.

Ekspozycja została podzielona na dwie części. W pierwszej zobaczymy wszystkie 19 gatunków bocianów, natomiast druga przybliży nam wizerunek naszych krajowych bocianów, zwłaszcza bociana białego. - Służyć temu będzie również poglądowa prezentacja wyników VI Światowego Cenzusu tego gatunku - podkreśla komisarz Słupek.

Dlaczego warto obejrzeć wystawę? Polska jest krajem, w którym gniazduje największa światowa populacja (w roku 2004 gniazdowało w Polsce około 50 000 par bociana białego). Bocian biały jest gatunkiem chronionym na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, Konwencji Bońskiej, Berneńskiej, Ramsarskiej a także wymienianym w tzw. Dyrektywie Ptasiej Unii Europejskiej.