• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Wybory rektora na UTH. Rada uczelni wskazała na prof. Sławomira Bukowskiego

20 maja 2020

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski jest kandydatem na rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego na kadencję 2020-2024, wskazanym przez radę tej uczelni. Wybory odbędą się 27 maja.

 

160415rektorat

 

– Rada uniwersytetu przeprowadziła rozmowy z kandydatami, którzy zostali zaopiniowani przez senat uczelni, a cały proces przebiegł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kryteriami oceny kandydatów było doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz wizja rozwoju UTH Radom na lata 2020-2024 – wyjaśnia prof. Dariusz Trześniowski, rzecznik UTH.

Drugą kandydatką na rektora była dr hab. Agnieszka Saracen z wydziału nauk medycznych i nauk o zdrowiu UTH, do niedawna prodziekan tego wydziału.

Na 22 maja zaplanowano prezentację kandydata na spotkaniu w wersji on-line z elektorami . – Kandydat przedstawi wówczas swoją wizję funkcjonowania uczelni w latach 2020-2024. Następne terminy w harmonogramie wyborów to: 26 maja o godz. 12.30 spotkanie prof. Bukowskiego  ze społecznością akademicką w Auli Głównej UTH, gdzie będzie wówczas odpowiadał na pytania studentów i wykładowców; 27 maja w godz. 9 – 12 wybory w trybie tradycyjnym („do urny”). – Elektorzy będą głosować w trzech turach, by uniknąć zagrożenia epidemicznego. Tego samego dnia ogłoszone zostaną wyniki wyborów – tłumaczy prof. Trześniowski.

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski, za którego kandydaturą jednogłośnie zagłosowali wszyscy członkowie rady uczelni, obecnie pełni funkcję prorektora UTH ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą. Profesor jest zawodowo związany z uczelnią w Radomiu od 1979 roku. W 1986 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2004 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od 2006 roku prof. Bukowski kieruje Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych na UTH. W latach 2008-2012 był dziekanem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Na jego dorobek naukowy składa się blisko 150 publikacji naukowych. Odbył staż na uczelniach w Wiedniu, Moskwie i USA, wykładał m. in. na uczelniach w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Zgodnie ze znowelizowaną niedawno Ustawą o szkolnictwie wyższym uczelnie wybierają tylko rektorów. Pozostałe funkcje: prorektorów, dziekanów i prodziekanów obsadzane są poprzez nominacje.

kat, bdb

 

Tags

Dodaj komentarz