Wystawa w „Elektrowni” Cielesność rozłożona na części pierwsze

19 sierpnia 2016

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zaprasza w sobotę (20 bm.) o godz. 18 na otwarcie wystawy Jenny Brockmann, „Widzialne i doświadczalne”, pierwszej w Polsce prezentacją twórczości mieszkającej w Berlinie artystki.

      Poza równowagą, 2012, stal, aluminium, woda, 337 x 540 x 190 cm   Jenny Brockmann przenosi interakcje międzyludzkie i procesy zachodzące w organizmie na sytuacje przestrzenne. W eksponowanych na wystawie pracach eksploruje na różne sposoby relacje ciała i świadomości. W myśl filozofii fenomenologicznej stara się zakwestionować dychotomiczny podział na ciało i umysł. Na parterze i pierwszym piętrze „Elektrowni” pokazane zostaną instalacje, które zachęcają do koncentracji na doświadczeniach ciała w danym otoczeniu. Twórczość Jenny Brockmann zaprasza do spojrzenia z nowej perspektywy na własne, po części nieuświadomione, reakcje i automatyzmy zachowania. Zachęca również do podjęcia próby powrotu do równowagi sensorycznej – jak pisze fiński architekt Juhanni Pallasmaa - jej brak jest wynikiem dominacji zmysłu wzroku w naszej kulturze i prowadzi do poczucia wyobcowania. Na drugą część wystawy składają się obiekty, które odnoszą się do poszczególnych procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Jenny Brockmann rozkłada cielesność na części pierwsze i analizuje poszczególne jej funkcje i aktywności. Zaprezentowane prace inicjują wiele pytań, m.in. dotyczących nieuświadomionych procesów, które decydują o naszym człowieczeństwie. Artystka podkreśla fizyczny aspekt człowieczeństwa i fakt, że nasze bycie w świecie i świadomość są nierozerwalnie związane z ciałem. kat  
Tags