Z archiwum IPN

10 grudnia 2007
"Z archiwum IPN" - to najnowsza wystawa, którą dziś otwarto w Resursie Obywatelskiej. Ekspozycja jest zbiorem dokumentów i fotografii z lat 1944-1956. Co można znaleźć w zbiorach IPN?

- Teczki – takie najczęściej skojarzenie nasuwa się większości z nas, gdy słyszymy Instytut Pamięci Narodowej. Tymczasem materiały związane z tzw. teczkami to tylko niewielki fragment  zgromadzonych przez IPN archiwaliów – mówi dyrektorka Resursy Obywatelskiej Renata Metzger.

Co jeszcze można znaleźć w zbiorach IPN? Na pytanie to starali się odpowiedzieć twórcy wystawy „Z archiwum IPN”. - Chcieliśmy ukazać zasób lubelskiego oddziału IPN, pokazać specyfikę regionu za pomocą przede wszystkim fotografii – wyjaśnia jeden z autorów Mariusz Zajączkowski. 

Na wystawie można zobaczyć dokumenty pozostawione przez byłe służby specjalne Polski Ludowej oraz instytucje państwowe ściśle z nimi współpracujące w latach 1944–1989. Są też fotografie i dokumenty ilustrujące nie tylko ważne wydarzenia z historii Polski z lat 1939–1989, ale i drobniejsze epizody. Część prezentowanych materiałów to swoiste ciekawostki archiwalne jak np. fotografie żołnierzy węgierskich stacjonujących w Chełmie wiosną 1944 r., list żołnierza NSZ przebywającego w Kanadzie przysłany w 1952 r. do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku, materiały „szpiegowskie” z lat 1948–1956, czy też zdjęcia operacyjne SB z lat 1966, 1968 i 1980.

- Przeważają akta z lat 1944–1956 oraz materiały pochodzące z okresu wojny i okupacji. Znacznie mniejsza jest ilość archiwaliów z lat późniejszych, szczególnie z 70. i 80. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów opisujących walkę z Kościołem katolickim i działaczami opozycji, w tym z członkami „Solidarności” - co wynika z metodycznego ich „brakowania” tj. celowego niszczenia przez funkcjonariuszy SB w okresie przełomu ustrojowego 1989/1990 r.

Dyrektorka Resursy zdradziła, że już wkrótce w Resursie otwarta zostanie wystawa przygotowana przez IPN w Radomiu - „Twarze radomskiej bezpieki”, na której znajdą się dane oraz zdjęcia tych, którzy tworzyli PRL-owski, lokalny aparat bezpieczeństwa.

Ekspozycję można oglądać do połowy stycznia.