Z radomianką o Sewerynie Krajewskim

13 kwietnia 2015

„Dzień po dniu z muzyką Seweryna Krajewskiego” Ewy Derlatki, to pierwsze na przestrzeni ostatnich lat tak dogłębne i wszechstronne opracowanie o twórczości artysty. Z autorką można spotkać się dzisiaj (13 bm.) o godz. 17 w Łaźni.

  130415krajewski W publikacji Ewy Derlatki znajdziemy ciekawostki i informacje z życiorysu, a nawet rzeczy, o których dotąd nie było wiadomo. Autorka przeprowadziła z artystą wiele rozmów, była w miejscach, w których bywał, spotkała się z wieloma ludźmi pracującymi z nim, chodziła "śladem jego stóp” po to, aby najrzetelniej jak to możliwe opisać jego postać. Ale przede wszystkim to książka odnosząca się w szerokim zakresie do twórczości tej ikony muzyki polskiej. Ewa Derlatka jest radomianką. Ma 35 lat. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także wychowanie muzyczne. Od 1999 r. jest związana z prasą ogólnopolską. W 2007 r. wydała swoją pierwszą książkę pt. "21 spotkań”, której treścią są rozmowy z artystami. Współpracuje także z Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego. (kat)
Tags