Zabytkowa kamienica przy Moniuszki dostanie pieniądze na prace konserwatorskie

13 lipca 2021

Zabytkowa kamienica przy ul. Moniuszki 18 w Radomiu znalazła się na liście obiektów, które otrzymają pieniądze od samorządu województwa mazowieckiego na prace remontowe i konserwatorskie. Kwota 1,4 mln zł zostanie podzielona także na trzy kościoły w powiecie lipskim.

 

Kamienica jest odnawiana etapami. Wcześniejsze prace dofinansowało m.in. miasto

 

– Każdy z dofinansowanych zabytków ma swoją unikalną historię. Pełnią one ważną rolę dla lokalnych społeczności. Przypominają, czym jest tożsamość i historia regionu. Musimy wspólnie troszczyć się o nasze dziedzictwo. Dlatego co roku przeznaczamy na ten cel znaczne środki - podkreśla marszałek Adam Struzik.

Tegoroczny nabór wniosków o dotacje cieszył się dużym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń była rekordowa. Z całego Mazowsza wpłynęło aż 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 134 obiekty, a podczas ostatniego posiedzenia sejmiku województwa środki przyznano kolejnym 20 projektom.

– Razem z kolejnymi projektami, które otrzymały dofinansowanie, w tym roku to już 32 obiekty w regionie radomskim i dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln zł – przypomina wicemarszałek Rafał Rajkowski. Jak zaznacza, to przede wszystkim prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach, ale także konieczne remonty w kamienicach i budynkach użyteczności publicznej.

Wśród obiektów z regionu radomskiego, które dołączyły do listy dofinansowań, znalazły się: tabernakulum ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Grabowcu, kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzeczniowie, kościół pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej oraz kamienica przy ul. Moniuszki 18 w Radomiu. Została ona wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku dla rodziny Wejssów. Jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów eklektycznej kamienicy wielkomiejskiej w Radomiu, charakterystycznej dla zabytkowej części Śródmieścia.

W ramach naboru można było składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Przekazane fundusze pozwolą na wymianę elementów dachów, okien czy drzwi, renowację tynków czy posadzek oraz nowe instalacje elektryczne, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe.

Wnioski mogli składać wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

kat

Tags