• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu. Pomogą e-usługi

18 czerwca 2018

Nie trzeba już iść do urzędu, by załatwić w nim swoje sprawy. Magistrat uruchomił portal internetowy ibom.radom.pl, który umożliwia interesantom korzystanie z wybranych usług drogą elektroniczną. Za jego pośrednictwem można też zapisywać się na zajęcia prowadzone przez cztery placówki kultury.

 

 

Nie będzie onieczności przychodzenia do urzędu

Nie będzie onieczności przychodzenia do urzędu

 

– Uruchomione e-usługi publiczne dotyczą często załatwianych, typowych spraw, a główną korzyścią dla mieszkańca jest możliwość ich załatwienia bez konieczności wizyty w urzędzie. Jednym z elementów portalu jest system kolejkowy umożliwiający mieszkańcom umawianie wizyt np. w wydziale komunikacji czy w wydziale spraw obywatelskich – wyjaśnia Janusz Kalinowski z biura prasowego ratusza.

Internetowe biuro obsługi mieszkańca ibom.radom.pl powstało w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln zł, które pokryło 80 proc. kosztów. W ramach projektu sfinansowano zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, wdrożenie dedykowanego oprogramowania oraz zakup niezbędnego sprzętu w instytucjach kultury. Projekt umożliwił integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie do świadczenia e-usług publicznych: platformy krajowej (ePUAP) oraz platformy regionalnej (Wrota Mazowsza). Uruchomienie portalu e-usług integruje systemy informatyczne działające w urzędzie miejskim oraz podnosi bezpieczeństwo teleinformatyczne.

– Ze względu na złożoność projektu wynikającą głównie z integracji kilku systemów teleinformatycznych, na początkowym etapie funkcjonowania platformy ibom.radom.pl sukcesywnie będą uruchamiane kolejne usługi. W przypadku stwierdzenia ewentualnych problemów w ich działaniu lub propozycji zmian, urząd miejski prosi o przekazywanie informacji obsłudze platformy. To umożliwi wprowadzenie ewentualnych poprawek i uzupełnień, które w możliwie najpełniejszy sposób dostosują system do oczekiwań użytkowników – tłumaczy Kalinowski.

Lista spraw, które mieszkaniec Radomia załatwi przez Internet z pośrednictwem platformy ibom.radom.pl: deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), deklaracja na podatek rolny (DR-1), informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1), deklaracja na podatek leśny (DL-1), informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1), deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1), oświadczenie do wniosku o ulgę, informacja o zmianie danych identyfikujących w podatkach i opłatach lokalnych, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wniosek o wykreślenie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb z rejestru, wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia, wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu  o stanie zaległości podatkowych,·         zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych, zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia de minimis, zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis,, wniosek o wydanie zaświadczenia (podatnik podatków lokalnych), wniosek o zwrot opłaty skarbowej, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

E-usługi dla miejskich placówek kultury: zapisy na zajęcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” (MOK), w tym „Kuźnia artystyczna”, zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Idalin” (DKI), zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Borki” (DKB), zapisy na zajęcia prowadzone przez „Łaźnię” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria (KST), w tym „American Corner”.

Ponadto istnieje możliwość regulowania zobowiązań podatkowych wobec gminy i opłat za zajęcia w domach kultury. Można też rezerwować wizyty w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, np. Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Obywatelskich.

Warunkiem korzystania z platformy jest zalogowanie się do portalu poprzez profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

kat

 

 

 

Tags

Dodaj komentarz