Zbadają wady (postawy)

16 listopada 2006

80 tys. zł przeznaczy miasto na zakup nowoczesnej aparatury do badania wad postawy u dzieci i młodzieży. Sprzętem będzie dypsonować Politechnika Radomska.

List podpisują prezydent Zdzisław Marcinkowski i rektor uczelni prof. Mirosław Luft Gmina i uczelnia podpisały w tej sprawie list intencyjny. - Mamy już podobną aparaturę dzięki Fundacji Polsatu - prypomina prezydent Zdzisław Marcinkowski. - Teraz wzbogacimy się o kolejną, dzieki której będzie można diagnozować stan zdrowia i kondycję fizyczną najmłodszych. - Korzystamy z wzorców zachodnich, gdzie instytucje publiczne wspierają placówki naukowe, by potem pracować na rzecz lokalnej społeczności - przekonuje rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft.

Sprzętem ma dysponować katedra wychowania fizycznego wydziału nauczycielskiego uczelni. - W pierwszej kolejności zechcemy sprawdzić, jakie efekty daje prowadzony od pewnego czasu projekt nauki pływania dla uczniów drugich klas radomskich podstawówek - wyjaśnia dziekan wydziału Stanisław Nowak. - Będziemy też realizować program "Dziecko radomskie", w ramach którego zdiagnozujemy uczniów szkół podstawowych pod względem sprawności fizycznej. Będziemy mogli również pomagać w doborze przez dzieci właściwych dla ich organizmów dyscyplin sportu, a nawet służyć fachowymi poradami klubom sportowym.