Zdążyć przed zawałem

11 lipca 2007
Dziewięć defibrylatorów i tyle samo kompletów akcesoriów do transmisji danych medycznych zostanie zakupionych dla placówek służby zdrowia na Mazowszu. Zyskają m.in. pogotowia ratunkowe z regionu radomskiego. Sprzęt trafi do jednostek pogotowia


Zarządu Województwa Mazowieckiego przekaże na ten cel 400 tys. zł. Nowy sprzęt umożliwi przesyłanie danych dotyczących stanu pacjenta bezpośrednio z karetki do szpitala. Jak podkreśla rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska, to kolejny krok do wprowadzenie na Mazowszu systemu telemedycyny. - Umożliwi on przesyłanie danych medycznych, w pełni diagnostycznych badań EKG z ich analizą i interpretacją do medycznych stacji odbiorczych, znajdujących się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Błyskawiczne przekazanie informacji ma olbrzymie znaczenie szczególnie dla pacjentów z chorobami serca – wyjaśnia Milewska. W praktyce będzie wyglądać to tak: ratownik medyczny z karetki wysyła zapis stanu pacjenta do szpitala. Tu lekarz ocenia stan poszkodowanego. Mając te informacje, obsługa medyczna placówki może szybciej i skuteczniej udzielić pacjentowi pomocy oraz lepiej przygotować się na jego przyjęcie w szpitalu. Szybka diagnoza ma szczególne znaczenie w przypadku chorób serca, gdzie ważna jest każda sekunda. Jeżeli kardiolog stwierdzi zawał serca, zaleca zastosowanie już w karetce odpowiednich leków, a w tym czasie sam przygotowuje się do przyjęcia pacjenta. - Dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjenci są leczeni szybciej, co pozwala uniknąć poważnych uszkodzeń serca – ddodajea rzecznika.

Specjalistyczny sprzęt trafi do jednostek pogotowia ratunkowego w Kozienicach, Lipsku, Białobrzegach, Przysusze, Iłży, Pionkach i Nowym Mieście nad Pilicą.