Zgoda na budowę ZUOK

28 września 2006
   Pozwolenie na budowę Zakładu Utylizacji Komunalnych na Wincentowie otrzymała spółka Radkom.

   Zdaniem prezesa Radkomu Andrzeja Chentko sama budowa rozpocznie się 9 października, choć już wcześniej w miejscu i okolicy, gdzie powstanie obiekt, trwały roboty przygotowawcze, m.in. przy drogach dojazdowych. Moment fizycznego wejścia wykonawcy - konsorcjum Polimex-Mostostal-Sutco Polska - poprzedziły też żmudne prace projektowe, a także sporządzenie raportu oddziaływania zakładu na środowisko.

   Rozpoczęcie inwestycji jest opóźnione w stosunku do pierwotnych planów o kilka miesięcy - trudności pojawiły się w momencie, gdy okazało się, że teren pod budowę nadal figuruje na liście tzw. obszarów górniczych i nie można go zagospodarować bez przekwalifikowania gruntów. Decyzję zaś likwidującą obszar górniczy o powierzchni 11 hektarów marszałek województwa mazowieckiego wydał w końcu maja br. ZUOK na Wincentowie ma kosztować prawie 20 mln euro i jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Zastosowane w nim rozwiązania utylizacji odpadów będą należały do najnowocześniejszych w tej dziedzinie.