• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą z nowymi funkcjami

6 czerwca 2019

Rozpoczyna się nowy etap w historii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu. Został on rozbudowany o szereg nowych funkcji, m.in. usprawniających kontakt szkół z uczniami i ich rodzicami czy ułatwiających wprowadzanie nowych metod pracy z młodzieżą. W Zespole Szkół Muzycznych odbyła się konferencja podsumowująca 5 lat funkcjonowania systemu. Jednocześnie dyrektorzy radomskich placówek oświatowych mieli okazję zapoznać się z wprowadzanymi nowościami.

  m_20190605-f31a3637-5 (Kopiowanie)- Nowy projekt będzie realizowany przez trzy lata. Nasi partnerzy przygotowali nowe aplikacje, które umożliwiają jeszcze efektywniejsze zarządzanie radomską oświatą, chociaż już teraz należymy pod tym względem do krajowej czołówki. Jest też wiele aplikacji do wykorzystania w procesie edukacji i wychowania, a także przydatnych rodzicom – mówi wiceprezydent Karol Semik. Rozbudową i utrzymaniem systemu zajęło się konsorcjum firm Vulcan, Librus i Wolters Kluwer Polska, które wygrało ogłoszony przez miasto przetarg. Zmiany dotyczą m.in. funkcjonowania dziennika elektronicznego, który będzie teraz  unikalnym w skali kraju mobilnym centrum kontaktu szkół z uczniami i rodzicami. W nowej wersji systemu każdy rodzic i uczeń będzie mógł pobrać na swojego smartfona specjalną aplikację mobilną. Dzięki temu rodzice będą automatycznie informowani na przykład o nieobecności dziecka w szkole. System umożliwi też szybkie powiadamianie użytkowników o zmianach w planach lekcji, zastępstwach, zadaniach domowych. Rozbudowany system ma też pomóc w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji uczniów i znalezieniu najlepszej dla każdego z nich strategii uczenia się. Za pomocą zestawów nowoczesnych testów dla każdego dziecka zostanie przygotowany jego indywidualny profil, który wraz z bibliotekami metod i technik pracy zostanie udostępniony pracującym z nim nauczycielom oraz rodzicom. Dodatkowo, obecne w szkołach dzienniki elektroniczne zostaną rozbudowane o nowe moduły, między innymi monitorujące realizację podstawy programowej i służące prowadzeniu dziennika pedagoga. Zostanie także rozbudowana aplikacja iPrzedszkole. Rodzicom i nauczycielom zostaną udostępnione materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć. Będzie też możliwość wykonywania interaktywnych ćwiczeń w przedszkolu a także w domu. Rozbudowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą usprawni także korzystanie z biblioteki szkolnej oraz ułatwi prowadzenie analiz wyników egzaminów w poszczególnych szkołach i prowadzenie dokumentacji finansowej, Korzystanie ze wszystkich funkcji, podobnie jak do tej pory będzie bezpłatne. W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą założonych jest ponad 115 tysięcy kont. W ciągu ostatnich 5 lat użytkownicy logowali się w systemie 85 milionów razy. kat/UM
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *